In het kort
Arpentus heeft dit prachtige familiebedrijf mogen koppelen aan een betrouwbare investeerder

Met vier broers in het bedrijf mag kraanverhuurbedrijf BKV gerust een familiebedrijf genoemd worden. Een kwarteeuw geleden werd de overname aan de keukentafel van pa en ma Deij bekokstoofd. Nu zitten Daan, Henry, Dick en Albert opnieuw aan tafel. Een vijfde eigenaar trad onlangs toe. Achter de schermen…

Arpentus, een zusteronderneming van Visser & Visser, begeleidde de verkoop aan een mede-eigenaar buíten de familie. Dat was geen standaardklusje. Vier broers als eigenaar aan tafel. De zoektocht naar een participant die BKV gewoon BKV laat. Pittige onderhandelingen. “Arpentus heeft kunnen bewijzen waar ze voor staan”, knipoogt Daan, die als oudste (57) van de vier het voortouw nam in de onderhandelingen. “Arpentus heeft ons vanaf het begin begeleid. Niet alleen koud en zakelijk – maar wárm, met oog voor de menselijke kant. Ze gingen niet voor de snelle deal, maar voor een duurzaam resultaat.”

Geen opvolgers

Die beoordeling van Arpentus kan op bijval rekenen van de broers, die achtereenvolgens 55, 52 en 47 jaar oud zijn. Het denken aan de lange termijn: dat is precies wat hen alle vier voor ogen stond. De continuïteit van BKV, dáár gaat het om. “Een jaar of zeven geleden kaartte Daan, als oudste, een keer de bedrijfsopvolging aan”, zegt Albert. “We voorzagen dat we geen opvolgers in de familie zouden hebben. En dan moet je vooruitdenken. We hebben genoeg voorbeelden gezien van ondernemers die eindeloos bleven doorwerken, en er uiteindelijk niet in slaagden hun bedrijf fatsoenlijk over te dragen. We wilden tijdig aan een oplossing werken.”

Continuïteit waarborgen

Maar zoiets denken, is nog wat anders dan zoiets doen. Verschillende jaren gebeurde er niets. Totdat het gesprek drie jaar geleden opnieuw op toekomst van BKV kwam. “Zulke dingen moeten rijpen”, zegt Henry. “Je moet aan het idee wennen, erop broeden. Maar op een gegeven moment, zeiden we tegen elkaar: nu moeten we echt iets gaan dóen.”

Nee, de vier broers wilden niet BKV van de hand doen en afzwaaien. Dat stond meteen vast. Daarvoor voelen ze zich te nauw verbonden aan het bedrijf en aan de medewerkers. Ze wilden vooral de continuïteit van het bedrijf waarborgen. “Ook voor het geval één van ons uit zou vallen”, zegt Daan. “Want al voelen we ons nog jong, we worden wel een dagje ouder. Als je dan niets hebt geregeld, gaat dat ten koste van het bedrijf.”

BKV kraan

“Arpentus heeft kunnen bewijzen waar ze voor staan”

De beste oplossing

Na verschillende gesprekken met potentiële kopers – onder begeleiding van Arpentus – werd duidelijk wat de beste oplossing zou zijn. Verkoop van een gedeelte van de aandelen aan een participatiemaatschappij. Geen snelle jongens, die uit zijn op doorverkopen met winst. Maar een partij ‘achter de schermen’, die het karakter van het familiebedrijf koestert en in stand wil houden. “Arpentus heeft goed begrepen wat voor ons van belang is”, vinden de broers. “Met geduld en vasthoudendheid hebben ze die belangen nagestreefd. Ook als de onderhandelingen pittig werden. Het had wel iets weg van een relatie. Eerst heb je verkering met de potentiële koper en leer je elkaar kennen. Dan ga je verloven, en uiteindelijk trouwen. De handtekeningen worden gezet.” “Met één verschil”, grapt Dick. “Toen ik trouwde, had ik geen advocaten nodig met een uurtarief waar wij onze grootste kranen voor verhuren.”

BKV blijft BKV

De vier broers zijn in hun element met de gevonden oplossing. Ze zijn nog steeds mede-eigenaar van BKV. Maar de zorg van het eigenaarschap is voortaan over meerdere schouders verdeeld. Het geel/blauw van de ‘Barneveldse Kraanverhuur’ blijft én zichtbaar, én door de aders stromen. In dat opzicht verandert er ook voor de broers niet zoveel. “De dag na de handtekening ging mijn wekker gewoon weer”, zegt Albert. “Ik blijf net als voorheen fluitend naar m’n werk gaan”, zegt Henry. “Het is weer achter de rug”, zegt Dick nuchter. In de woorden van Daan: “We doen weer ons ding”. En te doen is er genoeg bij BKV. Met een groeiende marktvraag ziet de toekomst er veelbelovend uit. BKV is er klaar voor.

BKV kraan

Kennismaken

Tijd voor een goed gesprek

En, met welke vraag zit jij?

We luisteren graag

Als ondernemer ben je gewend knopen door te hakken. Maar je zou niet de eerste zijn die onzekerheid voelt als het op (ver)kopen aankomt. Of die juist meer haast heeft dan goed is. Mogen we gewoon eens luisteren naar je verhaal? En meedenken? Kwestie van een telefoontje.