Privacy

Arpentus  hecht groot belang aan het veilig verwerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe wij deze regels toepassen in onze werkzaamheden vindt u onder andere terug in ons Privacystatement, die ook van kracht is op onze dienstverlening. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u hier aan.

Voor andere of algemene vragen kunt u contact opnemen via privacydesk@visser-visser.nl.