Disclaimer

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Arpentus staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Arpentus niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Website disclaimer

Bij het maken van de internet-site www.arpentus.nl hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Gezien de aard van de informatie, die op deze site wordt verstrekt, is het mogelijk, dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Arpentus Corporate Finance is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van de informatie, die op deze site wordt verstrekt. Verder komen op deze site verwijzingen voor naar enkele andere internet-sites, die niet door Arpentus worden onderhouden en waarover Arpentus ook geen controle heeft. Deze verwijzingen dienen om snel en gemakkelijk meer informatie over bepaalde zaken te kunnen vinden. Arpentus draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die op die internet-sites wordt aangeboden. Artikelen van deze site mogen alleen worden overgenomen met vermelding van de bron van de informatie.