In het kort
Arpentus Corporate Finance heeft Hoefnagels Fire Safety mogen begeleiden bij haar deelname in het bedrijf RDA B.V.

De generaties vóór Gijs en Rolf Hoefnagels hebben bepaald niet stilgezeten. Maar een nieuwe fase in de historie van het familiebedrijf Hoefnagels Fire Safety is aangebroken. Onder leiding van Arpentus verkreeg de Tilburgse brandveiligheidsspecialist een meerderheidsbelang in leverancier RDA. Daarmee ging de lang gekoesterde wens in vervulling om het bedrijf een bredere basis te geven.

Een heus museumpje in het pand houdt de herinnering levend aan bijna 140 voorbijgevlogen jaren. En toch zijn de achterneven Gijs en Rolf vooral op de toekomst gericht. “We hebben ons ontwikkeld tot een specialist in brandveiligheid. We ontwikkelen, produceren, monteren en onderhouden onze eigen producten, waaronder brandveilige rolluiken en gordijnen. Met zeventig medewerkers hebben we een professionele organisatie staan; die schaalgrootte wilden we nog beter benutten. Een overname leek ons een goede stap”, vertellen de twee achterneven, die samen eigenaar zijn van Hoefnagels Fire Safety.

In gesprek

Gijs en Rol hadden verschillende keren gesprekken gevoerd met potentiële overnamekandidaten die, min of meer toevallig, voorbijkwamen. Keer op keer strandden die trajecten. Ondertussen groeide het ongeduld. “We wilden het op een meer gestructureerde en professionele wijze aanpakken. Daarom betrokken we Arpentus hierbij. Zij zochten mogelijke targets, gingen van longlist naar shortlist en arrangeerde gesprekken met meerdere marktpartijen.

De kennismakingsgesprekken met deze partijen waren nuttig. Ze leverden waardevolle contacten en inzichten op, maar helaas niet altijd snelle overnamekandidaten. “Kijk, wíj waren al in de mood om direct een overname te doen. Maar we wilden te snel”, zo vat Gijs de geleerde les samen. “Sommige ondernemers die wij benaderden gaven aan open te staan voor overdracht, maar begonnen toen pas echt concreet na te denken over verkoop.” Dit kan de komende jaren nog tot aanvullende overnames leiden.

Een onverwachte kans

Ondertussen lag er nog een belangrijk  ijzer in het vuur. In gesprekken met RDA in Udenhout, leverancier van o.a. besturingstechniek voor rolluiken en deuren, was de optie van strategische samenwerking op tafel gekomen. Dat plan rijpte. Ondernemer Corné Ribbers wilde graag samen met Gijs en Rolf de volgende stap zetten met zijn bedrijf. Voor beide partijen een strategische kans. “Besturingstechniek is een essentieel onderdeel van onze oplossingen”, licht Rolf toe. “Dat was een belangrijke reden voor ons om meer grip te willen hebben op de toelevering hiervan. Naast de inkoopvoordelen die de samenwerking oplevert.”

“Dát was uiteindelijk wat telde voor de directie van het familiebedrijf: de volgende stap zetten. Op weg naar de toekomst.”

Brabanders onder elkaar

Zo kwamen Gijs en Rolf aan de onderhandelingstafel met RDA, bijgestaan door Arpentus. Tijdens de vele gesprekken die beiden hadden gevoerd met andere marktpartijen, waren de wensen uitgekristalliseerd. Eén ding was zeker: er moest een klik zijn met de verkopende partij. En die was er met Corné. Dat bleek de zaak te bespoedigen. “We hadden vertrouwen in elkaar”, bevestigen Gijs en Rolf eendrachtig. “Vertrouwen ook dat we er samen uit zouden komen. Wat natuurlijk hielp, is de match op het menselijke vlak. RDA is gevestigd in Udenhout. Het zijn ook Brabanders”, zegt Rolf met een knipoog.

Begeleiding belangrijk

Maar juist dáárom vonden de heren Hoefnagels de begeleiding van Arpentus zo belangrijk. “Als de adviseurs vastlopen in de onderhandelingen, kunnen ze escaleren naar de eigenaars c.q. ondernemers. Maar als je onderhandelt als ondernemers onder elkaar, en het wordt spannend, kan je niet escaleren. En het kán spannend worden, want als ondernemer zit je erin met veel emotie. Daardoor kan het traject voortijdig stranden.”

Voortvarendheid

Door de begeleiding van Arpentus konden Gijs en Rolf gepaste afstand houden. Ze vertrouwden op de adviezen van Arpentus. Die bleken waardevol. Bijvoorbeeld toen tijdens de onderhandelingen allerlei ‘technische’ termen over tafel vlogen. Toen afspraken gemaakt moesten worden over garanties en vrijwaringen. Maar ook toen er passende financiering aangetrokken moest worden. “De ervaring, deskundigheid en professionaliteit van Arpentus heeft ons hierbij geholpen. Tijdens de gesprekken was Patrick (Cox, senior-adviseur van Arpentus, red.) heel adequaat. Hij voelde precies aan waarop hij direct kon reageren, en wat eerst met ons overlegd moest worden. Die voortvarendheid is een kracht in onderhandelingen.”

De volgende stap

Na enkele intensieve, afsluitende onderhandelingen, kon de champagne op tafel komen. Een mijlpaal voor Gijs en Rolf. Na een proces van ruim anderhalf jaar, ging hun ambitie in vervulling. Dát was uiteindelijk wat telde voor de directie van het familiebedrijf: de volgende stap zetten. Op weg naar de toekomst.

 

Zullen we eens samen een kop koffie drinken?

Vragen, ambities, plannen?

Veel ondernemers spelen met gedachten over de aan- of verkoop van een/hun bedrijf. Jij misschien ook. Goede reden voor een gezamenlijke kop koffie, wat ons betreft. Kunnen we het hebben over al je vragen en over al jouw overwegingen. Naar je luisteren. Sparren over jouw strategie, vanuit onze brede ervaring met uiteenlopende sectoren. En jou richting geven in dit belangrijke proces. Bel jij?