Tijd verloren

Tja. Dat was de vraag. Stefan had nooit met dit bijltje gehakt; hij vroeg links en rechts advies aan mensen. Maar achteraf ziet hij dat hij daarmee tijd heeft verloren. “Uiteindelijk heb ik een oude bekende opgebeld, die bij Arpentus werkte. Dat had ik veel eerder moeten doen. Zij overzien het hele proces. We hebben samen een aankoopstrategie bepaald.”

Kaper op de kust

Eenvoudig waren de uitgangspunten – onderhandelingstechnisch gezien – niet. De eigenaar had geen reden om het bedrijf te verkopen. Stefan moest zijn aankoop nog zien te financieren. Bovendien was er nog een kaper op de kust, een kapitaalkrachtig private equity fund. “Ik zat soms met klotsende oksels”, bekent Stefan met een glimlach. “Ik was als een jager. Ik móest Pernino Consulting hebben. Het gevaar is dat je dan te fanatiek wordt – en uiteindelijk teveel weggeeft. Gelukkig hield Arpentus het hoofd koel. Vóór elk gesprek bedachten we samen een tactische rolverdeling, wie wát zou zeggen. Als het nodig was, trokken we ons even terug voor overleg.”

 Beslissend

Toen Stefan met zijn bod serieus werd genomen, moest de knoop doorgehakt worden. Welke koper zou de gelukkige zijn? Het antwoord werd gegeven door Jos en Twan. In hun rol als medewerker én minderheidsaandeelhouders kozen ze voor de samenwerking met Stefan.

De trechter als model

Toen de (ver)koopintentie eenmaal was uitgesproken, moesten de details nog overeengekomen worden. Een intensief proces. Een heel korps accountants, advocaten en notarissen werd erbij betrokken. “Tóen pas”, benadrukt Stefan. “Deze kosten wilde ik pas maken als er voldoende zicht op een deal zou zijn. In een slecht geval heb je anders een flinke investering gedaan – en niets gekocht. Tijdens de verdere onderhandelingen bleef het opletten. Waar wilde de verkopende partij geld halen? Arpentus hanteerde echter een ‘trechter’ als onderhandelingsmodel. Gemaakte afspraken worden meteen vastgelegd en in de volgende rondes steeds verder verfijnd; zónder terug te komen op eerder vastgelegde afspraken. Zo kwamen we uiteindelijk bij de definitieve deal.”

Bondgenoot

Stefan leunde volledig op Arpentus, die hij dan eens zijn bondgenoot, dan zijn gids, dan zijn partner noemt. “Ze zijn heel goed in de begeleiding. Ze stonden mij bij, gingen er samen met mij voor. Dan voerden zij het gesprek, dan weer gaven ze aan dat ik aan zet was. Dat hebben ze buitengewoon goed gedaan.”

Tijd om te ondernemen

Het resultaat mag er zijn. Stefan is nu de gelukkige eigenaar. Met veel energie en een dosis gezonde spanning kan hij nu Pernino Consulting verder gaan uitbouwen. “Samen met medeaandeelhouders Jos en Twan, en de rest van het team”, benadrukt hij. “We doen het samen. Ik vind het geweldig als een medewerker met een goed idee komt, en kan uitleggen waarom we het zouden moeten doen. Dat faciliteer ik graag. Het is niet mijn maar óns bedrijf!”