Na jarenlang te hebben samengewerkt aan een kwaliteitsmanagementsysteem voor het onderwijs, verschilden de betrokken onderwijskundigen van mening over de doorontwikkeling met partij die de software zou bouwen. Om alle inspanningen niet voor niets te laten zijn, riep Eric van Kranenburg de hulp in van Arpentus.

“Het voortraject meegerekend hebben we, samen met een aantal andere partijen, ongeveer zeven  jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem voor het onderwijs”, aldus Eric. “Naarmate dit traject vorderde, stuitten wij met onze onderwijskundige achtergrond steeds vaker op bezwaren met een software-technisch motief. Dit leidde tot het besluit om ons uit het project terug te trekken. We besloten ons aandeel in de ontwikkeling te verkopen aan de softwarebouwer die het pakket ook zou vermarkten.”

Waardebepaling
Samen met zijn medebestuurders van Stichting Integraal, onder welke paraplu het kwaliteitsmanagementsysteem was ontwikkeld, werd besloten om Arpentus in te schakelen. Het leek ons verstandig om een objectieve partij met kennis van zaken bij het overnameproces te betrekken. Over Arpentus deden in ons netwerk positieve verhalen de ronde, wat ons met elkaar aan tafel bracht. De eerste uitdaging waar Arpentus voor stond, was een realistische waardering van ons aandeel in de ontwikkeling. Daar komt veel meer bij kijken dan je denkt. Na grondige analyses van onder andere ons werk en de beoogde markt voor de software, kwam Arpentus tot een gefundeerde waardebepaling.” Die waarde was het startpunt voor de volgende fase van dit traject.

Onderhandelingstafel
“Arpentus had ons al gewaarschuwd, dat het wel eens lang zou kunnen duren om een akkoord te bereiken”, herinnert Eric zich. “Dat hadden ze goed ingeschat, want uiteindelijk duurde het bijna zes maanden voordat de handtekeningen konden worden gezet. Ook drukte Arpentus ons vooraf op het hart dat waardebepaling één ding is, maar het daadwerkelijk krijgen van die prijs iets heel anders. Ook dit werd ons tijdens de soms stevige onderhandelingen duidelijk. Die voerde Arpentus in eerste instantie zonder ons bijzijn, maar in een later stadium zijn we op verzoek van de onderhandelaar toch aangeschoven. De onderhandelaar heeft ons trouwens steeds héél direct bij alle stappen in het traject betrokken.”

Afwikkeling
Voor Eric en zijn achterban lag de verkoop van hun ontwikkelingswerk gevoelig. “We hebben er jaren in geïnvesteerd. Zo’n geesteskind vertrouw je in de onderhandelingen niet aan de eerste de beste adviseur toe, maar al in de waarderingsfase bleek dat het bij Arpentus in goede handen was. Dit bewees zich ook in de uiteindelijke afwikkeling, zoals de invulling van alle juridische details en de vertaling ervan naar de overnameovereenkomst.”