Echte ondernemers zien kansen die anderen niet zien. Zij zorgen voor optimale financiering van hun onderneming. Hoe doe je dat?

De motor van de economie, het mkb, heeft dringend behoefte aan groeifinanciering. De grootbanken besteden vooral veel aandacht aan het op orde krijgen van hun eigen bankbalansen. Begrijpelijk, maar daarin is voor het risicovolle ondernemen door het mkb steeds minder ruimte. Toch kan economische groei niet plaatsvinden zonder investeringen in werkkapitaal. In dit blog lees je hoe de financiering van mkb zo optimaal mogelijk geregeld kan worden.

Het mkb zélf zal creatiever moeten worden in het vinden van passende en betaalbare financiering. Er zijn steeds meer alternatieven voor handen. Het geld is er wel, maar het zal komen uit andere bronnen. Voor het mkb is dat wennen. Maar het kan lucratief zijn zich daar eens wat verder in te verdiepen. Het lucratieve zit niet in de prijs van geld. Immers, alternatieve financiering is over het algemeen beduidend duurder dan reguliere oude bankfinanciering. Het winstgevende voor het mkb zit hem in het nadenken hoe zij gefinancierd moet zijn. Niet (meer) het automatische infuus van de standaardbank. Maar het koppelen van de juiste financieringsvorm aan de behoefte.

Naar mijn mening kan hier een slag geslagen worden. Hoog risico financieren met duur kapitaal zoals venture capital. Laag risico onderdelen financieren met veel zekerheden en vaste geldstromen en daarmee goedkoper geld. Daartussenin bevindt zich een heel scala van middelrisico’s. Voor het mkb de hoogste tijd om haar eigen ondernemen onder de risicoscan te leggen. Het is voor het mkb van economisch levensbelang om goed inzicht te hebben in haar eigen risico’s en na te denken in hoeverre in de huidige postcrisistijden haar verdienmodel nog actueel is. Door inventief ondernemen en tijdig stappen te nemen, kan een winsituatie ontstaan. Een beter inzicht, duidelijke werkprocessen en de wil om aan de nieuwe tijd aan te passen leidt tot betere winsten.

Gelukkig bestaat een deel van het mkb uit echte ondernemers: kansen zien die anderen niet zien. De creativiteit en het ondernemerschap zal het mkb levend en groeiend houden. Wie stil zit en wacht op terugkeer van oude tijden zal ondervinden dat zij historie wordt. De echte ondernemers zijn creatief en gaan door. Gelukkig maar dat het mkb er is.

Lees hier wat wij kunnen betekenen voor jouw bedrijfsfinanciering.

drs. Jurgen Boer RA, Partner